1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. فیزیولوژی دستگاه گوارش
فیزیولوژی دستگاه گوارش

فیزیولوژی دستگاه گوارش

کد کتاب 108307

کتاب فیزیولوژی دستگاه گوارش

با اطلس رنگی

تعداد صفحه
304
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید فیزیولوژی دستگاه گوارش

دارای 10% تخفیف  

کتاب فیزیولوژی دستگاه گوارش

کتاب فیزیولوژی دستگاه گوارش

فصل1: پپتیدهای دستگاه گوارش

  مقدمه

  سیستم عصبی روده ای (انتریک)

  هورمون های دستگاه گوارش

  سایر واسطه های شیمیایی در دستگاه گوارش

  خلاصه فصل

  پرسش ها

فصل2: کلیات دستگاه گوارش

  مقدمه

  ساختمان لوله گوارش

  چگونگی تنظیم عملکرد لوله گوارش

  سیستم ایمتی دستگاه گوارش

  بافت شناسی عضله صاف دستگاه گوارش

  فعالیت الکتریکی عضلات صاف دستگاه گوارش

 انقباض عضلات صاف دستگاه گوارش

  عصب رسانی دستگاه گوارش

کتاب های مرتبط با فیزیولوژی دستگاه گوارش