1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

کد کتاب 108293

کتاب سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

فناوری اطلاعات در علوم پزشکی

منطبق بر سرفصل شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

دارای 10% تخفیف  
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

کتاب سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

کتاب های مرتبط با سیستم های اطلاع رسانی پزشکی