1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. رویکرد الگوریتمی به بیماری های زنان و مامایی
رویکرد الگوریتمی به بیماری های زنان و مامایی آناطب

رویکرد الگوریتمی به بیماری های زنان و مامایی

کد کتاب 108269

کتاب رویکرد الگوریتمی به بیماری های زنان و مامایی

ترجمه کامل

زیرنظر: دکتر مریم کاشانیان

ویراستار: دکتر نگین جبارپور

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید رویکرد الگوریتمی به بیماری های زنان و مامایی

دارای 10% تخفیف  

کتاب رویکرد الگوریتمی به بیماری های زنان و مامایی

کتاب های مرتبط با رویکرد الگوریتمی به بیماری های زنان و مامایی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند