1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت روان و اعتیاد

بهداشت روان و اعتیاد

کد کتاب 108252

کتاب بهداشت روان و اعتیاد

بر اساس سرفصل دروس گروه بهداشت

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید بهداشت روان و اعتیاد

دارای 10% تخفیف  
بهداشت روان و اعتیاد

کتاب بهداشت روان و اعتیاد

 بر اساس سرفصل دروس گروه بهداشت

 کتابی مبتنی بر سناریو با بیانی ساده و گیرا

 مفید برای دانشجویان گروه بهداشت و سایر دانشجویان پزشکی، پرستاری و اتاق عمل

کتاب بهداشت روان و اعتیاد

کتاب بهداشت روان و اعتیاد

کتاب های مرتبط با بهداشت روان و اعتیاد