1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. ارزیابی و درمان تعارض زناشویی
ارزیابی و درمان تعارض زناشویی

ارزیابی و درمان تعارض زناشویی

کد کتاب 108192

کتاب ارزیابی و درمان تعارض زناشویی

رویکردی چهار مرحله ای

تعداد صفحه
360
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ارزیابی و درمان تعارض زناشویی

کتاب ارزیابی و درمان تعارض زناشویی

کتاب های مرتبط با ارزیابی و درمان تعارض زناشویی