1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کاربرد هوش هیجانی در محیط کار
کاربرد هوش هیجانی در محیط کار

کاربرد هوش هیجانی در محیط کار

کد کتاب 108190

کتاب کاربرد هوش هیجانی در محیط کار

تعداد صفحه
456
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کاربرد هوش هیجانی در محیط کار

کتاب کاربرد هوش هیجانی در محیط کار

کتاب های مرتبط با کاربرد هوش هیجانی در محیط کار