1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. رویکرد به انسفالیت در کودکان
رویکرد به انسفالیت در کودکان

رویکرد به انسفالیت در کودکان

کد کتاب 108175

کتاب رویکرد به انسفالیت در کودکان

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رویکرد به انسفالیت در کودکان

دارای 5% تخفیف  

کتاب رویکرد به انسفالیت در کودکان

انسفالیت

تعریف و معیارهای تشخیصی

معیارهای تشخیصی انسفالیت و انسفالوپاتی ناشی از عوامل احتمالی عفونی یا اتوایمیون

اپیدمیولوژی

اتیولوژی

انسفالیت انتروویروس

انسفالیت هاری

انسفالیت تب دانگ

انسفالیت آبله مرغان

انسفالیت سیتومگالوویروس

انسفالیت سرخجه

انسفالیت مایکوپلاسما پنومونیه

انسفالیت اوریون

انسفالیت لایم

انسفالیت هرپس 6 و 7

انسفالیت بارتونلا هنسله

انسفالیت اپشتین بار

انسفالیت آنفولانزا

انسفالیت سرخکی

پان انسفالیت اسکلروزان تحت حاد سرخک

یافته های نوار مغز توام با پان انسفالیت اسکلروزان تحت حاد

انسفالیت نیپاه

سایرر علل عفونی انسفالیت

پاتوفیزیولوژی و پاتوژنز

تظاهرات بالینی

اقسام مختلف انسفالیت غیر عفونی

انسفالیت اتوایمیون

سندروم اوفلیا

کتاب های مرتبط با رویکرد به انسفالیت در کودکان