1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. درد مزمن شناخت درد و شیوه های مدیریت آن
درد مزمن شناخت درد و شیوه های مدیریت آن

درد مزمن شناخت درد و شیوه های مدیریت آن

کد کتاب 108138

کتاب درد مزمن شناخت درد و شیوه های مدیریت آن

تعداد صفحه
272
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید درد مزمن شناخت درد و شیوه های مدیریت آن

کتاب درد مزمن شناخت درد و شیوه های مدیریت آن

کتاب های مرتبط با درد مزمن شناخت درد و شیوه های مدیریت آن