1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. برخورد با افراد ناسازگار
برخورد با افراد ناسازگار

برخورد با افراد ناسازگار

کد کتاب 108126

کتاب برخورد با افراد ناسازگار

تعداد صفحه
112
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید برخورد با افراد ناسازگار

کتاب برخورد با افراد ناسازگار

کتاب های مرتبط با برخورد با افراد ناسازگار