1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. هنر سخنرانی مهارت های عملی فن بیان
هنر سخنرانی مهارت های عملی فن بیان

هنر سخنرانی مهارت های عملی فن بیان

کد کتاب 108113

کتاب هنر سخنرانی مهارت های عملی فن بیان

تعداد صفحه
528
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید هنر سخنرانی مهارت های عملی فن بیان

کتاب هنر سخنرانی مهارت های عملی فن بیان