1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی رشد و کودک
  4. شیوه های عملی و ترغیب کننده برای رشد و تقویت هوش هیجانی دانش آموزان
شیوه های عملی و ترغیب کننده برای رشد و تقویت هوش هیجانی دانش آموزان

شیوه های عملی و ترغیب کننده برای رشد و تقویت هوش هیجانی دانش آموزان

کد کتاب 108096

کتاب شیوه های عملی و ترغیب کننده برای رشد و تقویت هوش هیجانی دانش آموزان

تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید شیوه های عملی و ترغیب کننده برای رشد و تقویت هوش هیجانی دانش آموزان

کتاب شیوه های عملی و ترغیب کننده برای رشد و تقویت هوش هیجانی دانش آموزان