1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی رشد و کودک
  4. هدف های رفتاری برای تدریس و ارزشیابی
هدف های رفتاری برای تدریس و ارزشیابی

هدف های رفتاری برای تدریس و ارزشیابی

کد کتاب 108020

کتاب هدف های رفتاری برای تدریس و ارزشیابی

همراه با مقدمه ای درباره ی نظریه رفتار گرایی

تعداد صفحه
100
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید هدف های رفتاری برای تدریس و ارزشیابی

دارای 0% تخفیف  

کتاب هدف های رفتاری برای تدریس و ارزشیابی

کتاب های مرتبط با هدف های رفتاری برای تدریس و ارزشیابی