1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. مبانی طب کودکان نلسون 2019

نسخه انگلیسی کتاب موجود می باشد.

Nelson Essentials of Pediatrics
مبانی طب کودکان نلسون 2019 آرتین طب
مبانی طب کودکان نلسون 2019 آرتین طب آرتین طب  

مبانی طب کودکان نلسون 2019

کد کتاب 100802

کتاب مبانی طب کودکان نلسون 2019

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مبانی طب کودکان نلسون 2019

دارای 10% تخفیف  

کتاب مبانی طب کودکان نلسون 2019

این کتاب سال ها در ایران رفرانس امتحانات دستیاری و پره انترنی بوده و همچنین مورد استفاده کارورزان و دانشجویان محترم قرار می گیرد . در ویرایش جدید کتاب سعی شده است که تکات غیر ضروری و غیز مهم حذف شود به این ترتیب نسبت به ویرایش قبلی حدود 50 صفحه از حجم مطالب کتا کاسته شده است. از 26 بخش ،8 بخش به دلیل نغییر نویسنده دچار تغغیرات گای و زیر بنایی شده اند. سایر بخش های کتا نیز کم و بیش دچار تغییر شده اند.

کتاب مبانی طب کودکان نلسون 2019

فهرست مطالب

بخش1: حرفه طب کودکان

بخش2: اختلالات رفتاری

بخش3: مسائل روانی اجتماعی

بخش4: مایعات و الترولیت ها

بخش5: ژنتیک انسانی و دیس مورفولوژی

بخش6: طب جنین و نوزاد

بخش7: ایمونولوژی

بخش8: بیماری های روماتولوژی کودکان

بخش9: دستگاه گوترش

بخش10: دستگاه قلبی-عروقی

بخش11: انکولوژی

بخش12: اندوکرینولوژی

بخش13: درماتولوژی (بیماری های پوست)

بخش14: رشد و تکامل

بخش15: اختلالات روانپزشکی

بخش16: تغذیه کودکان و اختلالات تغذیه ای

بخش17: کودکان دچار بیماری یا آسیب حاد

بخش18: اختلالات متابولیک

بخش19: طب نوجوانی

بخش20: آلرژی

بخش21: بیماری های عفونی

بخش22: دستگاه تنفسی

بخش23: هماتولوژی

بخش24: نفرولوژی و اورولوژی

بخش25: نورولوژی

بخش26: ارتوپدی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند