1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی رشد و کودک
  4. طراحی تدریس برای یادگیری
طراحی تدریس برای یادگیری رشد

طراحی تدریس برای یادگیری

کد کتاب 108016

کتاب طراحی تدریس برای یادگیری

راهبردها، روش ها و فنون تدریس

تعداد صفحه
412
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید طراحی تدریس برای یادگیری

کتاب طراحی تدریس برای یادگیری

کتاب های مرتبط با طراحی تدریس برای یادگیری