1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. راهنمای عملی مهارت های خود یادگیری
راهنمای عملی مهارت های خود یادگیری

راهنمای عملی مهارت های خود یادگیری

کد کتاب 108009

کتاب راهنمای عملی مهارت های خود یادگیری

تعداد صفحه
134
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید راهنمای عملی مهارت های خود یادگیری

کتاب راهنمای عملی مهارت های خود یادگیری