1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. بیهوشی در بیماری های دریچه ای قلب

بیهوشی در بیماری های دریچه ای قلب

کد کتاب 108000

کتاب بیهوشی در بیماری های دریچه ای قلب

 

تعداد صفحه
64
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید بیهوشی در بیماری های دریچه ای قلب

دارای 10% تخفیف  
بیهوشی در بیماری های دریچه ای قلب

کتاب بیهوشی در بیماری های دریچه ای قلب

بیهوشی برای جراحی در بیماری های دریچه ای قلب پیچیده است و بر اثر کسب تجربیات متعدد پیشرفت کرده است. فهم بیشتر اصول همودینامیک و پیشرفت در قدرت مانیتورینگ و دستکاری همودینامیک، به این مسئله کمک کرده است. تجربیات متخصص بیهوشی قلب برای یک جراحی موفق، اهمیت خاصی دارد؛ زیرا بیمارانی که گرفتاری دریچه ای دارند، از مکانیسم های جبرانی برای حفظ هموستاز گردش خون استفاده می کنند و هر گونه تغییر ممکن است این تعادل را برهم بزند. بسیاری از این خطرات را می توان به وسیله بیهوشی مناسب کاهش داد. این کتاب با استفاده از تجربیات چندین ساله، سعی در رساندن این پیام مهم را دارد. که با تلاش و دقت بیشتر و اجتناب از روزمرگی و با حضور مستمر بر بالین بیماران دردمند شیوه جدیدی از کار را می توان ارائه داد. این کتاب به همکاران بیهوشی و سایر پزشکان علاقه مند و کارشناسان بیهوشی و اتاق عمل و پرستاران آی سیو و قلب تقدیم می کنیم.

کتاب بیهوشی در بیماری های دریچه ای قلب

فهرست مطالب

1. اقدامات لازم در مدیریت بهبود کار قلب

2. اداره بیهوشی بیماری های دریچه ای قلب قبل از اینداکشن

3. تعویض دریچه های قلب

4. بیماری دریچه میترال

5. نارسایی دریچه میترال

6. بیماری دریچه تریکوسپید

کتاب های مرتبط با بیهوشی در بیماری های دریچه ای قلب