1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 1
مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 1 جامعه نگر
مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 1 جامعه نگر جامعه نگر  

مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 1

کد کتاب 100008

کتاب مراقبت های پیش بیمارستانی تروما جلد 1

تعداد صفحه
248
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مراقبت های پیش بیمارستانی تروما 1

دارای 5% تخفیف  

مراقبت های پیش بیمارستانی تروما ۱

تروما قابل استفاده براید انشجویان رشته فوریت های پزشکی، پرستاری و سایر دانشجویان پیراپزشکی

بر اساس سرفصل های مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند