1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS
مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

کد کتاب 107995

کتاب DRS مرور جامع مبانی مراقبت های پرستاری

بر اساس سرفصل دروس اصول و مهارت های پرستاری « پوتر و پری » و « کوزیر و ارب »

 ویژه ی داوطلبان آزمون دکتری پرستاری و آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

 

تعداد صفحه
318
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

دارای 10% تخفیف  

کتاب مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

بر اساس سرفصل دروس اصول و مهارت های پرستاری « پوتر و پری » و « کوزیر و ارب »

 ویژه ی داوطلبان آزمون دکتری پرستاری و آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

 با تأکید بر نکات مهم و مورد نظر طراحان سؤال

کتاب مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

کتاب مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

فصل 1 : پرستاري امروزي

فصل 2 : سیستم ارائه مراقبت بهداشتی

فصل 3 : حرفه پرستاري مبتنی بر جامعه

فصل 4 : اساس نظري حرفه پرستاري

فصل 5 : عملکرد مبتنی بر شواهد

فصل 6 : سلامت و تندرستی

فصل 7 : مراقبت در حرفه پرستاري

فصل 8 : مراقبت از بازماندگان سرطان

فصل 9 : آگاهی فرهنگی

فصل 10 : مراقبت از خانواده ها

فصل 11 : نظریه هاي تکاملی

فصل 12 : نوجوانی

فصل 13 : جوانی تا بلغین میانسال

فصل 14 : بالغین سالمند

فصل 15 : تفکر نقاد در حرفه پرستاري

فصل 16 : بررسی و شناخت پرستاري

فصل 17 : تشخیص پرستاري

فصل 18 : برنامه ریزي مراقبت پرستاري

فصل 19 : اجرای مراقبت پرستاري

فصل 20 : ارزشیابی

فصل 21 : مدیریت مراقبت از بیمار

فصل 22 : اخلاقیات و ارزش ها

فصل 23 : مسائل حقوقی در پرستاري

فصل 24 : برقراري ارتباط

فصل 25 : آموزش بیمار

فصل 26 : صبت و انفورماتیک

فصل 27 : ایمنی بیمار و کیفیت

فصل 28 : بی حرکتی

فصل 30 : علائم حیاتی

فصل 31 : بررسی، شناخت و معاینه فیزیکی

فصل 32 : تجویز داروها

فصل 33 : درمان های مکمل و جیگزین

فصل 34 : مفهوم از خود

فصل 35 : روابط جنسی

فصل 36 : سلامت معنوی

فصل 37 : تجربه فقدان، مرگ و سوگ

فصل 38 : استرس و سازگاری

فصل 39 : فعالیت و ورزش

فصل 40 : بهداشت

فصل 41 : اکسیژناسیون

فصل 42 : تعادل مایعات، الکترولیت و اسید - باز

فصل 43 : خواب

فصل 44 : درمان درد

فصل 45 : تغذیه

فصل 46 : دفع ادراری

فصل 47 : دفع روده ای

فصل 48 : تمامیت پوستی و مراقبت از زخم

فصل 49 : تغییرات حسی

فصل 50 : مراقبت از بیمار جراحی

آزمون مبانی مراقبت پرستاری 98-97

آزمون مبانی مراقبت پرستاری 99-98

کتاب های مرتبط با مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند