1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

کد کتاب 107995

کتاب مرور جامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

بر اساس سرفصل دروس اصول و مهارت های پرستاری « پوتر و پری » و « کوزیر و ارب »

 ویژه ی داوطلبان آزمون دکتری پرستاری و آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

 

تعداد صفحه
318
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

دارای 10% تخفیف  
مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

کتاب مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

بر اساس سرفصل دروس اصول و مهارت های پرستاری « پوتر و پری » و « کوزیر و ارب »

 ویژه ی داوطلبان آزمون دکتری پرستاری و آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

 با تأکید بر نکات مهم و مورد نظر طراحان سؤال

کتاب مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

کتاب مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS

کتاب های مرتبط با مرورجامع مبانی مراقبت های پرستاری DRS