1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS
تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS جامعه نگر

تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS

کد کتاب 107990

کتاب تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS

تعداد صفحه
222
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS

دارای 10% تخفیف  

کتاب تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS

 راهنمای گام به گام و ساده تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری به زبان ساده

 ویراست جدید شامل 10 فصل و افزوده شدن فصل جامعی در مورد تحلیل عامل اکتشافی و چندین بخش به فصل مدل سازی معادلات ساختاری

کتاب تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS

کتاب تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS

کتاب های مرتبط با تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و AMOS

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند