1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اتاق عمل
  4. ترجمه و تلخیص میلر 2020 اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد ، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن جلد 13 ( فصول 24-25- 51- 81)
ترجمه و تلخیص میلر 2020 اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد ، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن جلد 13 ( فصول 24-25- 51- 81)

ترجمه و تلخیص میلر 2020 اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد ، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن جلد 13 ( فصول 24-25- 51- 81)

کد کتاب 107977

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد ، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن جلد 13   فصول 24-25- 51- 81

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید ترجمه و تلخیص میلر 2020 اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد ، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن جلد 13 ( فصول 24-25- 51- 81)

دارای 5% تخفیف  

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد ، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن جلد 13   فصول 24-25- 51- 81

کتاب ترجمه و تلخیص میلر 2020 اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد ، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن جلد 13   فصول 24-25- 51- 81

کتاب های مرتبط با ترجمه و تلخیص میلر 2020 اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد ، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن جلد 13 ( فصول 24-25- 51- 81)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند