1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. تازه های احیای قلبی ریوی
تازه های احیای قلبی ریوی تیمورزاده
تازه های احیای قلبی ریوی تیمورزاده تیمورزاده  

تازه های احیای قلبی ریوی

کد کتاب 107971

کتاب تازه های احیای قلبی ریوی

برگرفته از مجموعه دستورالعمل های سال 2010 انجمن قلب آمریکا

ویراستار: دکتر فرزانه شیرانی

تعداد صفحه
328
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تازه های احیای قلبی ریوی

دارای 10% تخفیف  

کتاب تازه های احیای قلبی ریوی

کتاب تازه های احیای قلبی ریوی

فهرست مطالب

قسمت1: خلاصه اجرایی

قسمت2: ارزیابی شواهد و برخورد با تعارض منافع احتمالی و موجود

قسمت3: اصول اخلاقی

قسمت4: مروری بر CPR

قسمت5: حمایت حیاتی پایه بزرگسالان

قسمت6: درمان های الکتریکی

قسمت7: روش های و ابزار CPR

قسمت8: حمایت حیاتی پیشرفته قلبی-عروقی بزرگسالان

قسمت9: مراقبت های پس از ایست قلبی

قسمت10: سندرم های حاد عروق کرونر

قسمت 11: سکته مغزی در بزرگسالان

قسمت12: ایست قلبی در شرایط خاص

قسمت13: حمایت حیاتی پایه کودکان

قسمت14: حمایت حیاتی پیشرفته کودکان

قسمت15: احیای نوزادان

قسمت16: آموزش، اجرا و تیم ها

قسمت17: کمک های اولیه