1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. راهنمای نسخه نویسی صحیح
راهنمای نسخه نویسی صحیح تیمورزاده
راهنمای نسخه نویسی صحیح تیمورزاده تیمورزاده  

راهنمای نسخه نویسی صحیح

کد کتاب 107969

کتاب راهنمای نسخه نویسی صحیح

تعداد صفحه
68
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای نسخه نویسی صحیح

دارای 10% تخفیف  

کتاب راهنمای نسخه نویسی صحیح

اکثر دانشجویان پزشکی پس از اتمام تحصیل متوجه می شوند تصویر روشنی از چگونگی نوشتن یک نسخه دارویی برای بیماران و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه را به میزان کافی ندارند که البته ای امر معمولا به خاطر تدریس فارماکولوژی به دانشجویان پزشکی در سال های اولیه تحصیل به ویژه به صورت تئوری است و در عمل در این خصوص آموزش های کافی را نمی بینند. اصول عمده این کتاب در مورد مراحل نسخه نویسی می باشد و به شما ابزاری برای تفکر بیشتر و نه کورکورانه از تفکر  و عمل دیگران می دهد. همچنین شما را قادر می سازد تا علت تدوین راهنماهای درمان استاندارد STG و چگونگی بهترین استفاده از چنین راهنماهایی را دریابند. در این کتاب سعی شده از تکرار موضوعات و مثال های اضافی خودداری شود، با این وجود تمامی موارد مهم و قابل توجه در آن ذکر گردد. در پایان مطالعه این کتاب را به کلیه حرف پزشکی به ویژه دانشجویان سال آخر پزشکی، پزشکان فارغ التحصیل، پزشکان شاغل و ... توصیه می شود.

کتاب راهنمای نسخه نویسی صحیح

فهرست مطالب

فصل1: مراحل درمان منطقی

فصل2: انتخاب داروهای شخصی

فصل3: درمان بیماران شما

فصل4: چگونه اطلاعات دارویی خود را به روز نگه دارید؟

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند