1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. الکتروکاردیوگرافی کاربردی
الکتروکاردیوگرافی کاربردی تیمورزاده
الکتروکاردیوگرافی کاربردی تیمورزاده تیمورزاده  

الکتروکاردیوگرافی کاربردی

کد کتاب 107968

کتاب الکتروکاردیوگرافی کاربردی

ویراست هفتم

تعداد صفحه
594
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید الکتروکاردیوگرافی کاربردی

دارای 10% تخفیف  

کتاب الکتروکاردیوگرافی کاربردی

اهمیت تفسیر صحیح الکتروکاردیوگرام بر کسی پوشیده نیست اما تفسیر الکتروکاردیوگرام به تنهایی پایان ماجرا نیست، چرا که وجود ECG طبیعی، به معنی طبیعی بودن همه چیز نیست. آنچه که در این مجموعه بدان تاکید شده، تفسیر صحیح الکتروکاردیوگرام منطبق بر شرایط بالینی است. در کتاب پیش رو در هر مورد در مواجهه با علامت، الکتروکاردیوگرام مورد نظر به همراه توضیحات آن ارائه شده است.

کتاب الکتروکاردیوگرافی کاربردی

فهرست مطالب

فصل1: ECG در افراد سالم

فصل2: ECG در بیماران مبتلا به تپش قلب و سنکوب: ارزیابی اولیه

فصل3: ECG در بیماران دچار تپش قلب و سنکوب: مانیتورینگ سیار ECG

فصل4: ECG در بیماران مبتلا به تاکی کاردی

فصل5: ECG در بیماران مبتلا به برادی کاردی

فصل6: ECG در بیماران دچار درد قفسه سینه

فصل7: ECG در بیماران دچار تنگی نفس

فصل8: اثر سایر بیماری ها بر ECG

فصل9: نتیجه گیری: چهار گام برای خواندن قسمت عمده ECG

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند