1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. آنکال داخلی
آنکال داخلی تیمورزاده
آنکال داخلی تیمورزاده تیمورزاده  

آنکال داخلی

کد کتاب 107955

کتاب آنکال داخلی

استاد ناظر: دکتر رامین قدیمی

ویراستار علمی: دکتر مسعود اصغری

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید آنکال داخلی

دارای 10% تخفیف  

کتاب آنکال داخلی

ترجمه این اثر بسیار شیوا و عاری از کم و کاست و اشتباه است همچنین حاوی نکات علمی و کلیدی طب داخلی است. از پرداختن به مطالب نادر و مکانیسم های پاتوفیزیولوژیکی مشکل و گمراه کننده پرهیز کرده است. این کتاب متشکل از بخش های مختلفی است که هدف نهایی آن کمک به تشخیص بیماری بر اساس علائم و شکایت بیمار و درمان اولیه آن بوده و تشخیص های افتراقی و روش های بررسی آزمایشگاهی و رویکرد به بیماران را بیان می کند. همچنین در بخشی دیگر، داده های مختلف آزمایشگاهی و سپس دستورالعمل ها و شیوه های مداخله ای و در نهایت فهرست داروها به همراه توضیحات کامل و جداول ضمیمه ارائه شده است.

کتاب آنکال داخلی

فهرست مطالب

فصل1: مشکلات آنکل

فصل2: تشخیص آزمایشگاهی

فصل3: روش کار

فصل4: مایعات و الکترولیت ها

فصل5: درمان با اجزای خونی

فصل6: درمان های تنفسی

فصل7: داروها

فهرست شکل ها

فصل1: مشکلات آنکل

فصل2: تشخیص آزمایشگاهی

فصل3: روش کار

فهرست جدول ها

فصل1: مشکلات آنکل

فصل2: تشخیص آزمایشگاهی

فصل3: روش کار

فصل4: مایعات و الکترولیت ها

فصل7: داروها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند