1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. فرهنگ داروهای اورژانس ها
فرهنگ داروهای اورژانس ها صبورا
فرهنگ داروهای اورژانس ها صبورا صبورا  

فرهنگ داروهای اورژانس ها

کد کتاب 107954

کتاب فرهنگ داروهای اورژانس ها

تحت نظارت: دکتر سید حسن اعتمادی

تعداد صفحه
326
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید فرهنگ داروهای اورژانس ها

کتاب فرهنگ داروهای اورژانس ها

ما با قالب بندی کامل این کتاب سعی نمودیم که لاقل دسترسی به مطالب مفید ساده تر شود. برای هر بیماری نسبت به شرایط بالین و فیزیولوژی باید دوز و نوع دارو انتخاب شود و بهترین دوز برای هر دارویی دوزاژ اعلامی شرکت سازنده دارو می باشد.

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند