1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. تمرین معلمی کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمانها
تمرین معلمی کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمانها

تمرین معلمی کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمانها

کد کتاب 107948

کتاب تمرین معلمی کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمانها

تعداد صفحه
192
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید تمرین معلمی کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمانها

کتاب تمرین معلمی کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمانها

کتاب های مرتبط با تمرین معلمی کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمانها