1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

کد کتاب 107944

کتاب توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

تعداد صفحه
368
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

دارای 0% تخفیف  
توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

کتاب توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

کتاب های مرتبط با توانبخشی گروه های خاص با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی