1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. جنین شناسی
 4. کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی
کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی اندیشه رفیع
کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی

کد کتاب 100790

کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی

تعداد صفحه
591
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی

دارای 20% تخفیف  

خرید کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی

ویرایش نهم کتاب انسان در حال تکوین به طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و سعی شده است برخی رویدادها ی مولکولی هدایت کننده تکامل رویان بیان گردند. این کتاب همچنین حاوی نکات بالینی بیشتری نسبت به ویرایش های فبلی است.

 

کتاب جنین شناسی مور انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی

 1. مقدمه ای بر تکامل انسان
 2. هفته اول تکامل انسان
 3. هفته دوم تکامل انسان
 4. هفته سوم تکامل انسان
 5. هفته های چهارم تا هشتم تکامل انسان
 6. هفته نهم تا تولد
 7. جفت و پرده های جنینی
 8. حفرات بدن و مزانترها
 9. تشکیلات حلقی ، صورت و گردن
 10. دستگاه تنفسی
 11. دستگاه گوارش
 12. دستگاه ادرای - تناسلی
 13. دستگاه قلبی - عروقی
 14. دستگاه اسکلتی
 15. دستگاه عضلانی
 16. تکامل اندام ها
 17. دستگاه عصبی
 18. تکامل چشم ها و گوش ها
 19. دستگاه پوششی
 20. نقایص مادرزادی انسان
 21. مسیرهای پیام رسانی معمول در طی روند تکامل
 22. پاسخ مسائل بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند