1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. بچه های کار آفرین کار آفرینان جوان با ایده های بزرگ
بچه های کار آفرین کار آفرینان جوان با ایده های بزرگ

بچه های کار آفرین کار آفرینان جوان با ایده های بزرگ

کد کتاب 107899

کتاب بچه های کار آفرین کار آفرینان جوان با ایده های بزرگ

تعداد صفحه
88
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بچه های کار آفرین کار آفرینان جوان با ایده های بزرگ

کتاب بچه های کار آفرین کار آفرینان جوان با ایده های بزرگ