1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. 104 فعالیت سازنده
104 فعالیت سازنده

104 فعالیت سازنده

کد کتاب 107892

کتاب 104 فعالیت سازنده

کار گروهی - اعتماد به نفس - ایجاد ارتباط - خودیابی - مهار خشم - مهارتهای سازگاری

تعداد صفحه
304
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید 104 فعالیت سازنده

کتاب 104 فعالیت سازنده

کتاب های مرتبط با 104 فعالیت سازنده