1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. سوال های زبان تخصصی انگلیسی آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92
سوال های زبان تخصصی انگلیسی آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

سوال های زبان تخصصی انگلیسی آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

کد کتاب 107883

کتاب سوال های زبان تخصصی انگلیسی آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

همراه ترجمه و پاسخ های تشریحی

کنکور دانشگاه آزاد

واژه نامه تخصصی - توصیفی

تعداد صفحه
160
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید سوال های زبان تخصصی انگلیسی آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

دارای 0% تخفیف  

کتاب سوال های زبان تخصصی انگلیسی آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

کتاب های مرتبط با سوال های زبان تخصصی انگلیسی آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92