1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مشاوره سال های 94-92

سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مشاوره سال های 94-92

کد کتاب 107876

کتاب سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مشاوره سال های 94-92

با پاسخ تشریحی

کنکور دانشگاه آزاد

تعداد صفحه
408
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مشاوره سال های 94-92

دارای 0% تخفیف  
سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مشاوره سال های 94-92

کتاب سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مشاوره سال های 94-92

کتاب های مرتبط با سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مشاوره سال های 94-92