1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92
سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

کد کتاب 107875

کتاب سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

با پاسخ تشریحی

کنکور دانشگاه آزاد

تعداد صفحه
404
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

کتاب سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92

کتاب های مرتبط با سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی مدیریت آموزشی سال های 94-92