1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی عمومی
  4. سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی روان شناسی عمومی سال های 94-92
سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی روان شناسی عمومی سال های 94-92

سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی روان شناسی عمومی سال های 94-92

کد کتاب 107872

کتاب سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی روان شناسی عمومی سال های 94-92

با پاسخ تشریحی

کنکور دانشگاه آزاد

تعداد صفحه
408
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی روان شناسی عمومی سال های 94-92

کتاب سوال های آمار و روش تحقیق آزمون دکتری تخصصی روان شناسی عمومی سال های 94-92