1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. بهداشت
  5. کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی
کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

کد کتاب 107847

کتاب کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

ویراستار علمی و هماهنگ کننده: دکتر مهدی جهانگیری

ویراستاران ادبی: دکتر منیژه عبدالهی - دکتر فهیمه ناصری

تعداد صفحه
904
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

کتاب کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

کتاب های مرتبط با کلیات مدیریت و مهندسی ایمنی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند