1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی بالینی
  4. مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد روان شناسی1 گرایش روان شناسی بالینی
مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد روان شناسی1 گرایش روان شناسی بالینی

مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد روان شناسی1 گرایش روان شناسی بالینی

کد کتاب 107841

کتاب مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد روان شناسی1 گرایش روان شناسی بالینی

همراه با پاسخ های تشریحی و ترجمه زبان عمومی و تخصصی

تعداد صفحه
448
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد روان شناسی1 گرایش روان شناسی بالینی

کتاب مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد روان شناسی1 گرایش روان شناسی بالینی

کتاب های مرتبط با مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد روان شناسی1 گرایش روان شناسی بالینی