1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی

مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی

کد کتاب 107840

کتاب مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی

تعداد صفحه
752
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی

دارای 0% تخفیف  
مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی

کتاب مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی

کتاب های مرتبط با مردم در سازمانها زمینه رفتار سازمانی