1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی

مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی

کد کتاب 107838

کتاب مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی

تعداد صفحه
432
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی

کتاب مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی