1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. کار عملی مدیریت در سازمان ها

کار عملی مدیریت در سازمان ها

کد کتاب 107836

کتاب کار عملی مدیریت در سازمان ها

تعداد صفحه
104
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کار عملی مدیریت در سازمان ها

دارای 0% تخفیف  
کار عملی مدیریت در سازمان ها

کتاب کار عملی مدیریت در سازمان ها

کتاب های مرتبط با کار عملی مدیریت در سازمان ها