1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. کار عملی مدیریت در سازمان ها
کار عملی مدیریت در سازمان ها

کار عملی مدیریت در سازمان ها

کد کتاب 107836

کتاب کار عملی مدیریت در سازمان ها

تعداد صفحه
104
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کار عملی مدیریت در سازمان ها

کتاب کار عملی مدیریت در سازمان ها