1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کاربرد آمار چند متغیری
کاربرد آمار چند متغیری انتشارات رشد

کاربرد آمار چند متغیری

کد کتاب 107834

کتاب کاربرد آمار چند متغیری

ویراستار علمی: دکتر حسن پاشاشریفی

تعداد صفحه
966
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کاربرد آمار چند متغیری

کتاب کاربرد آمار چند متغیری

کتاب های مرتبط با کاربرد آمار چند متغیری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند