1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. کاربرد آمار چند متغیری

کاربرد آمار چند متغیری

کد کتاب 107834

کتاب کاربرد آمار چند متغیری

ویراستار علمی: دکتر حسن پاشاشریفی

تعداد صفحه
966
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کاربرد آمار چند متغیری

دارای 100% تخفیف  
کاربرد آمار چند متغیری

کتاب کاربرد آمار چند متغیری

کتاب های مرتبط با کاربرد آمار چند متغیری