1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. سازمان کوانتومی راهبردی سازمان در آشوب و پیچیدگی
سازمان کوانتومی راهبردی سازمان در آشوب و پیچیدگی

سازمان کوانتومی راهبردی سازمان در آشوب و پیچیدگی

کد کتاب 107827

کتاب سازمان کوانتومی راهبردی سازمان در آشوب و پیچیدگی

تعداد صفحه
216
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید سازمان کوانتومی راهبردی سازمان در آشوب و پیچیدگی

کتاب سازمان کوانتومی راهبردی سازمان در آشوب و پیچیدگی

کتاب های مرتبط با سازمان کوانتومی راهبردی سازمان در آشوب و پیچیدگی