1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی
رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی

رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی

کد کتاب 107822

کتاب رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی

گزارش تطبیقی آخرین نوآوری ها در مدیریت آموزشی

تعداد صفحه
280
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی

کتاب رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی

کتاب های مرتبط با رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی