1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی بالینی
  4. روانشناسی مثبت در حیطه های بالینی پژوهش و عمل
روانشناسی مثبت در حیطه های بالینی پژوهش و عمل

روانشناسی مثبت در حیطه های بالینی پژوهش و عمل

کد کتاب 107816

کتاب روانشناسی مثبت در حیطه های بالینی پژوهش و عمل

تعداد صفحه
336
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید روانشناسی مثبت در حیطه های بالینی پژوهش و عمل

کتاب روانشناسی مثبت در حیطه های بالینی پژوهش و عمل