1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. راهنمای یادداشت نویسی در فرآیند مشاوره و روان درمانی

راهنمای یادداشت نویسی در فرآیند مشاوره و روان درمانی

کد کتاب 107795

کتاب راهنمای یادداشت نویسی در فرآیند مشاوره و روان درمانی

برای روان شناسان، مشاوران و روان پزشکان

گزارش فرآیند مشاوره و روان درمانی

ویراستار علمی: دکتر سیمین دخت رضاخانی

زیرنظر: دکتر حسن پاشا شریفی

تعداد صفحه
128
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای یادداشت نویسی در فرآیند مشاوره و روان درمانی

دارای 0% تخفیف  
راهنمای یادداشت نویسی در فرآیند مشاوره و روان درمانی

کتاب راهنمای یادداشت نویسی در فرآیند مشاوره و روان درمانی

کتاب های مرتبط با راهنمای یادداشت نویسی در فرآیند مشاوره و روان درمانی