1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. روان درمانی / مشاوره
  4. روان درمانی کوتاه مدت رویکرد التقاطی روان درمانی
روان درمانی کوتاه مدت رویکرد التقاطی روان درمانی

روان درمانی کوتاه مدت رویکرد التقاطی روان درمانی

کد کتاب 107794

کتاب روان درمانی کوتاه مدت رویکرد التقاطی روان درمانی

تعداد صفحه
304
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید روان درمانی کوتاه مدت رویکرد التقاطی روان درمانی

کتاب روان درمانی کوتاه مدت رویکرد التقاطی روان درمانی

کتاب های مرتبط با روان درمانی کوتاه مدت رویکرد التقاطی روان درمانی