1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغلی
راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغلی

راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغلی

کد کتاب 107793

کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغلی

با تجدید نظر کلی و اضافات

تعداد صفحه
568
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغلی

کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغلی

کتاب های مرتبط با راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغلی