1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس DSM-5
راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس DSM-5

راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس DSM-5

کد کتاب 107792

کتاب راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس DSM-5

تعداد صفحه
320
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس DSM-5

کتاب راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس DSM-5