1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. راهنمای گام به گام آموزش مهارت اجتماعی در اسکیزوفرنی
راهنمای گام به گام آموزش مهارت اجتماعی در اسکیزوفرنی

راهنمای گام به گام آموزش مهارت اجتماعی در اسکیزوفرنی

کد کتاب 107791

کتاب راهنمای گام به گام آموزش مهارت اجتماعی در اسکیزوفرنی

تعداد صفحه
456
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای گام به گام آموزش مهارت اجتماعی در اسکیزوفرنی

کتاب راهنمای گام به گام آموزش مهارت اجتماعی در اسکیزوفرنی