1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. راهنمای سنجش و ارزیابی روان شناختی و تدوین گزارش
راهنمای سنجش و ارزیابی روان شناختی و تدوین گزارش

راهنمای سنجش و ارزیابی روان شناختی و تدوین گزارش

کد کتاب 107787

کتاب راهنمای سنجش و ارزیابی روان شناختی و تدوین گزارش

تعداد صفحه
234
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای سنجش و ارزیابی روان شناختی و تدوین گزارش

کتاب راهنمای سنجش و ارزیابی روان شناختی و تدوین گزارش

کتاب های مرتبط با راهنمای سنجش و ارزیابی روان شناختی و تدوین گزارش